www.dan-doors.dkwww.dan-doors.dewww.dan-doors.com

Tjänster

Rådgivning

Den optimala dörrlösningen underlättar optimering av företagets drift och tillför mervärde i produktionen. Det är därför en fördel att ta dörrkonstruktionerna i beaktande redan vid ritningsstadiet. Vi erbjuder gärna våra kunskaper inom driftoptimering under planeringsfasen, så att industriuppförandet uppfyller framtidens miljökrav.

Vi specialkonstruerar och tillverkar exakt de lösningar som ger företaget en mer flexibel och effektiv logistik för varje industribyggnad oavsett arkitektur och byggnadsmässiga förhållanden. Vi erbjuder möjligheter till stora energibesparingar samtidigt som vi bevarar konstanta rumstemperaturer.

KONCEPTET

Vår säljavdelning är redo att svara på frågor

Kontakta oss här

Specialproduktion

Vår målsättning är att uppfylla alla företagsmässiga behov inom industridörrar och -portar. Vi specialkonstruerar och anpassar våra dörrlösningar med kundspecifika funktioner i olika modeller. Detta innefattar till exempel skjutdörrar med 3, 5 eller fler blad. Dessa isolerar dels mot kyla i frostrum och i vissa fall som brandskyddande skjutdörrar.

Vi utvecklar huvudsakligen lösningar för slakteri, fiske, mejeri, läkemedel, detaljhandel samt produktionsindustri, där det finns höga krav på hållbarhet och funktion.

Förutom våra huvudprodukter – takskjutportar, ramper och slussar – levererar vi också slusshus, inpasseringsljus, lastbryggor, hjuluppstyrningar, påkörningsskydd och andra relevanta delprodukter. Här finns ytterligare möjlighet att specialanpassa lösningen så att den passar företagets egna behov.

Vi tillverkar kundspecificerade dörrar och portar i rostfritt stål enligt alla gällande krav och normer. Vi har hög kompetens som vi använder till att utveckla och skapa kvalitetslösningar för kyl-, frys-, brand- och industridörrar.

Installation

En avgörande faktor för lösningens brukningstid och drift är att den installeras på rätt sätt. Flera av våra lösningar levereras färdiga för montering tillsammans med en detaljerad installationsanvisning. För att få optimal drift kräver dock många specialprodukter att utrustningen installeras av våra kompetenta montörer. De ser till att alla delelement och all automatik monteras korrekt och efterjusteras.

Montering – Kontakta oss här

Våra erfarna montörer ser till att funktionen blir optimal enligt särskilda monteringskrav och påföljande efterkontroll. Installationen utförs snabbt och flexibelt så att driften inte påverkas negativt.

Våra välutbildade montörer är strategiskt placerade över hela Danmark, så att vi kan ge snabb och effektiv service. DAN-doors har dessutom egna montörer i en rad länder – och med ett fast team av mobila montörer klarar vi serviceuppdrag för våra kunder i övriga världen.

Drift och underhåll

I ett större produktionsföretag kan dörr- och portlösningarna påverkar den dagliga driften i stor utsträckning. Löpande underhåll av dessa lösningar är därför avgörande för att produktionen ska kunna hållas effektiv. Många av våra kunder upprättar därför ett serviceavtal som ser till att dörrarna alltid fungerar optimalt.

Eftersom serviceuppdragen oftast uppstår i samband med påkörningar har vår serviceapparat i stor utsträckning anpassats efter den typen av incidenter. Inom Danmark kan vi ofta åtgärda den här typen av skador redan samma dag, och inom Europa oftast inom ett dygn. Det finns många fördelar med en dörr från DAN-doors. En av dessa är vårt servicenätverk som ger snabb och effektiv assistans.