www.dan-doors.dkwww.dan-doors.dewww.dan-doors.com

EXPORT

 

 

 

 

 

 

 

Global närvaro

DAN-doors är ett danskt företag med säte i Stilling vid Skanderborg. Vi har en stark position som marknadsledare på hemmamarknaden. Samtidigt levererar vi produkter till hela världen och har en klar internationell närvaro. Företaget har ett dotterbolag i Sverige och representanter i Tyskland och Norge.

En trovärdig samarbetspartner

DAN-doors är en erfaren exportör av intelligenta kundanpassade dörrlösningar. År 1992 tog företaget emot Kung Frederik IX:s hederspris för förtjänstfulla insatser för dansk export. Priset överlämnades av Hans Kungliga Höghet Prins Henrik.

Kung Frederik IX's hederspris