www.dan-doors.dkwww.dan-doors.dewww.dan-doors.com

Ansvarspolitik

DAN-doors strävar alltid efter att bedriva utveckling och produktion så ansvarsfullt och bärkraftigt som möjligt.

Sund och säker verksamhet

Det är medarbetarnas kunskap och erfarenhet som gör det möjligt att skapa intelligenta och högteknologiska dörrlösningar. Medarbetarna utgör därför den DNA som skiljer ut våra produkter från andra. DAN-doors fokuserar därför oavbrutet på att skapa en trygg och säker arbetsmiljö, för att få optimal trivsel och välbefinnande för våra högt värderade medarbetare.

KVALITET

DAN-doors tillverkar dörrlösningar som håller i årtionden. Därför utför vi en sträng kvalitetsstyrning och kontroll av vår egen produktion såväl som våra leverantörer. Samtliga delar är handtillverkade av våra duktiga och dedikerade medarbetare som oavbrutet övervakar och testar dörrarnas kvalitet, hållbarhet och funktion.

Miljö

Vi är medvetna om det miljömässiga ansvar som medföljer vår stora produktionsanläggning. Därför strävar vi efter att verka enligt en cirkulär ekonomisk affärsmodell där bärkraftighet och miljöansvar utgör kärnområden. Vi utvecklar och förbättrar oavbrutet vårt miljöansvar så att vi lever upp till framtidens miljömässigt riktiga produktionsmetoder.

Vi begränsar till exempel vår miljöpåverkan genom en mycket effektiv spillhantering plus optimering av produktionsmetoder och förbrukning av t.ex. el, råmaterial och vatten.

Ca 90 % av våra råmaterial kan dessutom återanvändas, även efter 40 års användning.