www.dan-doors.dkwww.dan-doors.dewww.dan-doors.com

Vi tillverkar kundanpassande dörrar och portar i rostfritt stål enligt alla gällande krav och normer. Vi har bred kompetens som vi använder till att utveckla och skapa kvalitetslösningar för kyl-, frys-, brand- och industridörrar.

Dörrar för kylrum

DAN-doors levererar avancerade kylrumsdörrar och portar med konstruktioner som klarar våra kunders stränga och specifika krav på effektiva och isolerande dörrar. Produkterna har utvecklats särskilt för livsmedelsindustrin, med ytor som klarar de höga hygienkraven i branschen. 

Kylrum

Dörrar för frysrum

DAN-doors frysrumsdörrar och -portar har konstruerats för att stå emot oavbruten och hårdhänt behandling. Vi arbetar därför inte med standardlösningar, utan anpassar form och funktion, så att de stämmer överens med marknadens förväntningar på minimala kylförluster och lägre energiomkostnader.

Frysrum

Branddörrar

DAN-doors branddörrar och portar fokuserar alltid på hållbarhet, funktionalitet och användarvänlighet – det gäller inte minst vårt sortiment av nya anslagsdörrar för brand. Dessa är godkända enligt de nya europeiska standarderna SS-EN-16034-1 och teststandarden SS-EN-1634-1, vilket innebär klassificeringen EI260. Dörrarna kombinerar kvalitet och gediget hantverk med en tidlös och elegant design.

Branddörrar

Industridörrar

Hållbarhet och styrka är nyckelorden i våra robusta konstruktioner, där vi har lagt tonvikt på att förstärka produkterna så mycket som möjligt, och därför levereras alla dörrar och portar med förstärkta hörn. Industridörrarna uppfyller även diverse specifikationer vad gäller isolering , täthet samt damm- och bullerskydd. Våra produkter är också specialkonstruerade för bland annat livsmedel, läkemedel, handel och industri.

Industridörrar

Intelligent automatisering

I moderna produktionsanläggningar ställs stora krav på passagesystem, eftersom de ska bidra till optimal och effektiv drift på alla punkter. Den optimala passagesystem ska automatiseras beroende på företagets egna behov vad gäller passagesystem och övervakning. Hos DAN-doors kan vi integrera den senaste och mest avancerade tekniken i våra produkter – något som hjälper till att göra våra lösningar intelligenta. 

 

Dörrar och portar kan utrustas med sensor, radar och skanner som hjälper till att ge ett optimalt logistikflöde och stora energibesparingar. En automatiserad lösning från DAN-doors bidrar alltså till att optimera driften och nå hög säkerhet även vid mycket krävande förhällanden.

KONCEPTET

Vår säljavdelning är redo att svara på frågor

Kontakta oss här

Referenser

DAN-doors har specialiserat sig inom försäljning av lösningar i rostfritt stål för många olika industrier, miljösituationer och funktioner.

Se referenser